اطلاعات سند

fa

فراترکیب مقاله های فارسی زبان علمی-پژوهشی با موضوع "پیاده" مروری بر سال های 1397-1380

نویسندگان

توضیحات

به ­دنبال انقلاب صنعتی، رشد روزافزون شهرنشینی و گسترش شهرها، پیاده­روی، این عادت قدیمی، کم­کم جای خود را به استفاده بیش از پیش به اتومبیل داد و امکان تردد پیادگان را در بسیاری از شهرها کم­رنگ­تر از قرن پیش کرد. درنتیجه­ این تغییرات، پرداختن به موضوع "پیاده" در دستور کار بسیاری از شهرها قرار گرفت و با اهمیت یافتن موضوع، پژوهش­های بسیاری در جهان و در چند دهه اخیر در ایران صورت پذیرفت. مقاله حاضر با هدف تحلیل و تفسیر آنچه تاکنون در ایران در قالب مقاله پژوهشی منتشر شده و نیز برای پیشگیری از تکرار در زمینه­ پژوهش­های پیاده به بررسی کمی و کیفی مطالعات انجام شده در این زمینه، پرداخته است. رویکرد پژوهش به صورت کیفی و راهبرد اصلی آن مطالعه­ای و موردکاوی است. از روش فراترکیب و کدگذاری نیز برای بررسی تحلیلی_تفسیری مطالعات پیشین استفاده شده ­است. در این پژوهش، 80 مقاله علمی_پژوهشی مرتبط با موضوع پیاده در بازه زمانی 1397-1380 بررسی شده که با مطالعه ساختار و محتوای مقاله­های علمی_پژوهشی فارسی­زبان، به ترسیم چشم­انداز کنونی پژوهش­های با موضوع پیاده، دست یافته ­است. نتایج بیانگر حجم زیاد و روزافزون پژوهش­های پیاده در دو دهه اخیر، با محوریت "پیاده­مداری" و "پیاده­راه" است. تکرار در انتخاب نمونه موردی، تعدد و اختلاط گستره واژگان کاربردی، تکرار محتوایی پژوهش­های پیاده و توجه اندک به گروه­های مخاطب ویژه شامل کودکان، سالمندان، کم­توانان و ناتوانان جسمی از جمله اصلی­ترین مسائل و مشکلات مرتبط با مقوله پیاده در طیف مقاله­های علمی_پژوهشی است. از جمله مقوله­های ترکیب­ شده­ پرتکرار با موضوع پیاده می­توان به مقوله­های فعالیتی_رفتاری، دید و منظر، مباحث اجتماعی، کیفیت­های محیطی شامل سلامت، ایمنی و امنیت اشاره نمود. همچنین بررسی­ها نشان می­دهد، بیشترین تعداد مطالعات در مقیاس خرد(پیاده­رو_خیابان) صورت گرفته و اشاره‌ای به دیگر انواع فضاها و مقیاس­ها صورت نگرفته­است.

متن کامل

ارجاع به این مقاله

اشتراک گذاری

     

شناسه دیجیتال (DOI)

ناشر

سال انتشار

کلمات کلیدی

  • پیاده
  • پیاده مداری
  • پیاده راه
  • فراترکیب
  • مقاله های فارسی زبان.
وابستگی سازمانی نویسنده پاسخگو دانشگاه کردستان
نوع منبع عمومی Original Research
نوع منبع
زبان fa
نوع

17

تعداد بازدیدکنندگان صفحه

0

تعداد دریافت‌ها