اطلاعات سند

fa

مطالعه تطبیقی تأثیر استفاده از بازاریابی محتوایی در شبکه‌های اجتماعی و بازاریابی سنتی بر رفتار مصرف‌کننده (مورد مطالعه: بیمه‌های زندگی).

نویسندگان

توضیحات

امروزه بازاریابان از بازاریابی محتوا در شبکه های اجتماعی بمنظور جهت دادن به تمایل خرید مشتریان خود، استفاده بسیاری می کنند. این امر، ضرورت بررسی استراتژی های بازاریابی محتوایی برندها را بیشتر نموده است. بیمه های زندگی نیز از جمله محصولاتی به شمار می روند که بازاریابان به منظور بازاریابی و فروش آنها در نقاط مختلف جهان، از این شیوه بازاریابی، بهره می گیرند. با این وجود، بازاریابی محتوایی بیمه های زندگی در ایران، چندان متداول نیست. بر همین اساس، پژوهش حاضر به مطالعه تطبیقی و مقایسه تاثیر بازاریابی محتوایی از طریق شبکه های اجتماعی و بازاریابی سنتی بر افزایش تمایل مشتریان به خرید بیمه های زندگی پرداخته است. پژوهش ازنوع مداخله ای نیمه تجربی است. جامعه آماری پژوهش مشتریان بیمه زندگی در ایران می باشند و برآورد حجم نمونه که از میان مشتریان بیمه های عمر و پس انداز شرکت های بیمه ایرانی انتخاب شدند، نتایج تحقیق روشن ساخت که اگرچه هر دو شیوه بازاریابی سنتی و محتوایی، به صورت کلی به افزایش تمایل خرید مشتریان بیمه های زندگی منجر می شوند، میزان افزایش تمایل خرید مخاطبان بازاریابی محتوایی، به طور معناداری بیشتر از گروه دیگر است. همچنین، نتایج حاکی از تأثیر قابل ملاحظه استفاده از پیام های مناسبتی در بازاریابی محتوایی بیمه های زندگی و کاربرد لینک خرید با فعال سازی کد تخفیف در این نوع بازاریابی بوده است.

متن کامل

ارجاع به این مقاله

اشتراک گذاری

     

شناسه دیجیتال (DOI)

ناشر

سال انتشار

کلمات کلیدی

وابستگی سازمانی نویسنده پاسخگو دانشگاه کردستان
نوع منبع عمومی Original Research
نوع منبع
زبان fa
نوع

15

تعداد بازدیدکنندگان صفحه

0

تعداد دریافت‌ها