اطلاعات سند

fa

مدل‌سازی تأثیر شیوع ویروس کرونا بر پذیرش و توسعه بانکداری دیجیتال.

نویسندگان

توضیحات

تاثیر شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد جهانی، قطعا عمیق، طولانی مدت و چه بسا برای برخی از کشورهای آسیب‌پذیر، ناگوارتر خواهد بود. همه گیری این ویروس، یکی از بزرگ‌ترین شوک‌ها در نسل حاضر است. چراکه فعالیت‌های اقتصادی روزانۀ بسیاری از ملت‌ها را در مقیاسی بی‌سابقه و با وسعتی در حدود ۲۱۰ کشور تغییر داه است. اگرچه شیوع ویروس کرونا، اوضاع ناخوشایندی را برای مردم جهان به وجود آورده، اما در برخی مواقع توانسته تهدیدات را به فرصت تبدیل نماید. توسعۀ برخی از خدمات از جمله خدمات غیر حضوری و دیجیتال، در کشور با وجود برنامه ریزی های متعدد و گسترده، پیشرفت قابل توجهی نداشته اما شیوع این ویروس موجب تسریع در روند اجرایی و همچنین پذیرش این طرح ها از سوی مردم شده است. در این تحقیق تاثیر شیوع ویروس کرونا به عنوان یک عنصر مداخله گر در پذیرش بانکداری دیجیتال مورد مطالعه قرار گرفته است. با مطالعۀ مبانی نظری و مصاحبه با خبرگـان، عوامل موثر بر پذیرش و توسعه بانکداری دیجیتال در ایران شناسایی و با شناسایی آثار شیوع کرونا در پذیرش خدمات غیرحضوری، مدل تحقیق با استفاده از پویایی شناسی سیستم ها، شبیه سازی شد. نتایج شبیه سازی نشان داد که با اجرای سیاست کاهش تعداد شعب، سیاست های تشویقی بانک و افزایش بودجه بانک در بخش فناوری اطلاعات، میزان پذیرش و استفاده از فناوری های دیجیتالی توسط مشتریان ، افزایش خواهد یافت و شیوع ویروس کرونا از طریق افزایش نرخ پذیرش به عنوان یک عامل مثبت در پذیرش و توسعه بانکداری دیجیتال عمل می کند.

متن کامل

ارجاع به این مقاله

اشتراک گذاری

     

شناسه دیجیتال (DOI)

ناشر

سال انتشار

کلمات کلیدی

وابستگی سازمانی نویسنده پاسخگو دانشگاه کردستان
نوع منبع عمومی Original Research
نوع منبع
زبان fa
نوع

6

تعداد بازدیدکنندگان صفحه

0

تعداد دریافت‌ها