اطلاعات سند

fa

تروما و بهبودی در رمان رویاهای زعفرانی اثر شایلا عبدالله

نویسندگان

توضیحات

این مقاله در نظر دارد تأثیر تجارب تروماتیک را بر شکل¬گیری هویّت شخصیّت اصلی رمان رویاهای زعفرانی بررسی نماید و همچنین چگونگی فائق آمدن او را بر آسیهای متعدد روانی واکاوی نماید. نویسنده که متوجّه هویّت¬ها وکشمکش¬های چندگانۀ زنان مسلمان در دایسپورای آمریکا است، چالش¬های زندگی درشرایط اسلام¬هراسی بعد از حادثۀ یازده سپتامبر را از طریق زندگی قهرمان داستانش، آریسا الهی، نویسنده و هنرمند پاکستانی که همسرش را در این حادثه از دست می¬دهد مورد بحث و بررسی قرار می-دهد. مفاهیم تروما و بهبودی از منظر جودیث هرمن برای بررسی تأثیر تروما برشکل¬گیری هویت شخصیّت رمان و روند بهبودی او به کار گرفته شده است. مقالۀ حاضر راهبردهای ادبی و تکنیک¬های روایی را دراین رمان ترومایی فمینیستی بررسی می¬کند تا نشان دهد چگونه نویسنده تلاش کرده است آنچه را که اصالتا باسکوت و بی¬صدایی مشخص شده بازنمایی کند. نتایج پژوهش حاضر نشان می¬دهد هرچند که حوادث یازده سپتامبر و پیامدهای آن تأثیرات مخربی بر آریسا می¬گذارند، ولی او به عنوان نویسنده و هنرمندی توانمند، منابع روحی و روانی خود را به کار می¬گیرد و از روابط خانوادگی برای کنار آمدن با تجارب غم¬بار زندگی، تحمّل سختی¬ها وحتی پرورش دیدگاه مثبت نسبت به آینده بهره می¬جوید. کتی کاروث، جودیث هرمن و لوری ویکروی از نظریه¬پردازان اصلی این پژوهش می باشد.

متن کامل

ارجاع به این مقاله

اشتراک گذاری

     

شناسه دیجیتال (DOI)

ناشر

سال انتشار

کلمات کلیدی

  • تروما
  • بهبودی
  • تکنیک‌های روایی
  • رویاهای زعفرانی
  • شایلا عبدالله
وابستگی سازمانی نویسنده پاسخگو دانشگاه کردستان
نوع منبع عمومی Original Research
نوع منبع
زبان fa
نوع

23

تعداد بازدیدکنندگان صفحه

0

تعداد دریافت‌ها