اطلاعات سند

fa

از خود، به رغم خود، برای دیگری: خوانشی لویناسی-فمینیستی از رمان پر اثر شارلوت ماری ماتیسن

نویسندگان

توضیحات

هنگامی که شارلوت ماری ماتیسن در سال 1929 نوشتن رمان پر را آغاز نمود، جنبش¬های گوناگونی در جهت احقاق حقوق زنان در حال شکل گرفتن بود. علی رغم این که این رمان حاوی اشاراتی متععد به مسائل زنان است، به اندازه‌ سایر آثار ادبی روزگار خود مورد توجه منتقدان قرار نگرفت. سرانجام پس از گذشت چند دهه، رمان مذکور به یکی از پرفروش¬ترین آثار ادبیات داستانی در اقصی نقاط عالم و به خصوص ایران مبدل گشت. از این روی، مقاله حاضر در صدد آن است که خوانشی لویناسی-فمینیستی از رمان پر، با تکیه بر دیدگاه¬های فمینستی و آرای فیلسوف فرانسوی امانوئل لویناس در باب اخلاق و دیگری، ارائه نماید. نقطه مشترک میان فمینیسم و فلسفه لویناس، رابطه بین خود و دیگری است که از نظر هر دو نحله ی فکری، باید تغییر کند. به طور معمول در رابطه بین خود و دیگری مردان در درجه اول و به عنوان قدرت غالب و زنان در رتبه ی بعدی، به عنوان جنسیت دوم و دیگری انگاشته می‌شوند. از طرفی اخلاق براساس نظریه لویناس، بر رابطه‌ای شایسته و متعادل بین خود و دیگری تأکید دارد. در نتیجه، رابطه بین خود و دیگری و نیز ذات و وجود دیگری ارزش و اهمیت پیدا کرده و تعریف جدیدی از آن ارائه می‌شود. خوانش حاضر از رمان پر نشان می‌دهد که چگونه رابطه بین خود و دیگری، که در ابتدا با هوس¬های نفسانی آغاز می¬گردد، سرانجام به رابطه‌ای اخلاقی ختم می‌شود. به علاوه، شخصیت زن، استقلال و هویت خود را که درابتدا تحت سلطه و انقیاد مردان است را بازمی‌یابد.

متن کامل

ارجاع به این مقاله

اشتراک گذاری

     

شناسه دیجیتال (DOI)

ناشر

سال انتشار

کلمات کلیدی

  • امانوئل لویناس
  • پر
  • خود و دیگری
  • شارلوت مری ماتیسن
  • فمینیسم
وابستگی سازمانی نویسنده پاسخگو دانشگاه کردستان
نوع منبع عمومی Original Research
نوع منبع
زبان fa
نوع

20

تعداد بازدیدکنندگان صفحه

0

تعداد دریافت‌ها