اطلاعات سند

fa

بازنمایی اسلام¬هراسانه و ضد اسلام¬هراسانۀ جوامع مسلمانِ بریتانیا در یوتیوب

نویسندگان

توضیحات

مقاله حاضر بر مبنای رویکردِ وبِ 2.0 دیوید گانتلت به مخاطبان رسانه، اینگونه استدلال می¬کند که گرچه ممکن است گفتمان¬های اسلام¬هراسی در رسانه¬های بریتانیا به طور کلی، و در رسانه برخط به طور اخص، هژمونیک باشند اما گفتمان¬های ضد اسلام¬هراسی دارای پتانسيل واقعی جهت معکوس کردن هژمونی ضد مسلمانان در بریتانیای معاصر هستند. کاربران رسانه¬های برخط، هم به عنوان تولید کننده و هم مصرف کنندۀ بازنمایی¬ها در رسانه¬¬¬های جمعی، با ایجاد مفاهیم مختلف از هویت¬های خود و دیگران، قدرت محو کردن مرزهای میان فضای واقعی و مجازی را کسب می¬کنند. در راستای دستیابی به این هدف، نظرات کاربران دو ویدیوی یوتیوب مقایسه و بررسی شده و از دید انتقادی مورد ارزیابی قرار گرفته است تا مشخص شود کاربران چگونه به توليد و مصرف بازنمایی¬های مختلف از جوامع مسلمانِ بریتانیايی يا جوامع مسلمان در بریتانیا می-پردازند. نتایج حاکی از آن است که کاربران یوتیوب، در جایگاه ويژه خود به عنوان سوژه، در ايجاد مفهوم-سازی¬های متفاوت از هویت خود و دیگران نقش دارند. بازنمایی¬هایی که از سوی کاربران تولید و مصرف می-شوند، سلسه مراتبی از تصاویر اسلام¬هراسانه را از اسلام و مسلمانان در بریتانیای چند فرهنگی معاصر هم تثبيت می¬کنند و هم به چالش می¬کشند.

متن کامل

ارجاع به این مقاله

اشتراک گذاری

     

شناسه دیجیتال (DOI)

ناشر

سال انتشار

کلمات کلیدی

  • گفتمان
  • اسلام¬هراسی
  • تولید کننده-مصرف کننده
  • بازنمایی
  • وبِ 2.0
وابستگی سازمانی نویسنده پاسخگو دانشگاه کردستان
نوع منبع عمومی Original Research
نوع منبع
زبان fa
نوع

25

تعداد بازدیدکنندگان صفحه

0

تعداد دریافت‌ها