اطلاعات سند

fa

«ژوئیسانس دیگری بزرگ» و «خواهش» در شعر «شرابی می¬نوشم هیچگاه تخمیر نشده» اثر امیلی دیکنسون: رویکردی لاکانی

نویسندگان

توضیحات

هدف مقاله پیش¬رو این است که سردرگمی مفسران در تبیین معنی بعضی از لغات شعر دیکنسون را برطرف، و عمق روانکاوانه متن را تحت نظریات لاکان برجسته کند. سوال اول مقاله این است که «خواهش» چگونه در متن ظاهر شده است و سوال دوم، آیا شاعر «ژوئیسانس دیگری بزرگم را می¬طلبد؟ در سمینار بیستم، لاکان، ژوئیسانس دیگری بزرگ را اینگونه تعریف می¬کند: ژوئیسانس دیگری بزرگ پرتنش¬ترین و در عین حال غیر-قابل وصف¬ترین نوع ژوئیسانس است که با ژوئیسانس عارفان یکی است. اما، «خواهش» غیر قابل دست یابیست و از زبان سرچشمه می گیرد. عبارت معروف لاکان، «خواهش، خواهش دیگری بزرگ است» و «دیگری بزرگ مخزن گنجینه ی دال¬ها است» گویای آن است که خواهش می¬تواند از طریق دال نمایان شود. این مقاله مفاهیم اشاره شده لاکانی را در قوس هرمنیوتیکی ریکور می¬گنجاند. قوس هرمنیوتیکی ریکور تشکیل شده است از: 1) توضیح 2) تفهیم و 3) تصاحب کردن. مقاله متن شعر را از این سه مرحله تفسیر عبور می¬دهد و در مرحله آخر جهان متن را با کمک مفاهیم لاکانی تصاحب می¬کند. نتایج این تحقیق این طور خلاصه می شود: 1) شعر در نمایش «ژوئیسانس دیگری بزرگ» منحصر به ¬فرد است. 2) خواهشی شدید برای هستی متعالی (دیگری بزرگ) در متن وجود دارد. 3) خواهش صراحتا در متن حاضر است. به عبارت دیگر، دال خواهش در متن حضور دارد که در این مقاله آن¬ها را مشخص کرده¬ایم.

متن کامل

ارجاع به این مقاله

اشتراک گذاری

     

شناسه دیجیتال (DOI)

ناشر

سال انتشار

کلمات کلیدی

  • امیلی دیکنسون
  • ژوئیسانس دیگری بزرگ
  • میل
  • روانکاوی لاکانی، عرفان
  • دال
وابستگی سازمانی نویسنده پاسخگو دانشگاه کردستان
نوع منبع عمومی Original Research
نوع منبع
زبان fa
نوع

24

تعداد بازدیدکنندگان صفحه

0

تعداد دریافت‌ها