اطلاعات سند

fa

از ادبیات شفاهی و موسیقی آرابسک تا سینمای مقاومت: زایش هویت در سینمای یلْماز گونَی

نویسندگان

توضیحات

موسیقی آرابسک از همان اوایل شکل‌گیری در دهة سی سدة بیستم به‌ عنوان یک اعتراض مدنی و جنبش بدون خشونت علیه سیاست‌های دولت در ترکیه خود را نشان داد. ادبیات شفاهی کرمانجی هم به صورت بازنمایی شده در دیگر هنرها نظیر موسیقی و فیلم و چه به مثابة ژانری مستقل همواره دربرگیرندة مضامین میهن پرستی و آرمان‌های جنبش مقاومت کُردها در ترکیه بوده است. ادبیات شفاهی در کنار موسیقی آرابسک عملاً بخشی از بازنمایی هویت فرهنگی اقلیت در برابر نفوذ فرهنگی همه‌جانبة قدرت حاکم در ترکیه تلقی می­شد. شکل دورگة آرابسک عاملی شد تا فرهنگ‌های مختلف اقلیت و اکثریت آمادة پذیرش آن باشند تا جایی که به دلیل محبوبیت و گسترش اجتماعی‌اش دولت دیگر توان مهار آن را نداشت. این مقاله با تکیه ‌بر نظریة زمینه‌ای در مطالعات کیفی از یک سو و با استناد به مفهوم فرهنگ دورگه در مطالعات پسااستعماری در آرای هومی بابا، در پی آن است که نشان دهد این شکل هنری در قالب موسیقیایی و ادبی چگونه توانست زمینه‌ساز شکل‌گیری سینمای آرابسک در ترکیه و به‌تبع آن پیدایی موج جدیدی از سینمای مقاومت باشد. به این منظور با استناد به فیلم‌های مطرح فیلم‌ساز پیشرو کُرد یلْماز گونَی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین فیلم‌سازان آن دوره، کوشیده است تا به شیوة کدگذاری سه مرحله‌ای، مهم‌ترین مؤلفه‌های هویتی مشترک این دو جریان را انتخاب و موردمطالعه قرار دهد. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که سینمای نوین ترکیه با اتکا به مفاهیمی حاصل از فرهنگ آرابسک، چون قهرمان متعصب، حاشیه‌نشینی، فروپاشی ارزش‌های خانواده، سلطة خشونت سیاسی و ترومای اجتماعی و با تمرکز بر موضوع زنان و نیز به‌کارگیری ین­مایه­های ادبیات شفاهی توانسته است شکلی از سینمای مقاومت خلق کند که در ذات خود سینمایی معترض و هویت محور است.

متن کامل

ارجاع به این مقاله

اشتراک گذاری

     

شناسه دیجیتال (DOI)

ناشر

سال انتشار

کلمات کلیدی

وابستگی سازمانی نویسنده پاسخگو دانشگاه کردستان
نوع منبع عمومی Original Research or Review
نوع منبع
زبان fa
نوع

18

تعداد بازدیدکنندگان صفحه

0

تعداد دریافت‌ها