اطلاعات سند

fa

در جستجوی آزادی یا گریز از آن: تحلیلی روانکاوانه از رمان حصار و سگهای پدرم

نویسندگان

توضیحات

حصار و سگ‌های پدرم، عنوان اولین رمان شیرزاد حسن، نویسندۀ پرآوازه کرد است که از نظر منتقدان نقطۀ عطفی در ادبیات کردی به شمار می رود. در نگاه نخستین درونمایۀ اصلی اثر «پدر کشی» به نظر می رسد؛ اما با دقت در ژرفنای آن، روایت قدرت، خود کامگی و سلب آزادی اهالی حصار توسط پدر سلطه جو است. حدیث نفس های هذیان گونۀ راوی، روایت نامنتظم، فضای وهم‌آلود و ترسناک، وجود انواع ناکامی ها، تعارضات، عقده ها، خشم و امیال سرکوب شده و در نهایت واکنش تخریبی (حذف فیزیکی پدر)، قابلیت بررسی این اثر را از دیدگاه روانکاوی فراهم می‌کند. نگارندۀ مقاله با به کارگیری مفاهیم روانکاوانۀ اریک فروم، از جمله شخصیت سادیستی، شخصیت مازوخیستیی، همرنگی ماشینی، واکنش تخریبی و دیگر مفاهیم مربوطه، جزئیات متن را به روش روانکاوانه (تحلیل محتوای آشکار برای رسیدن به محتوای پنهان) تحلیل کرده، انگیزه ها و علل اصلی واکنش های راوی و افراد حصار را در زمان حیات پدر و بعد از کشتن او، بیان کرده است.

متن کامل

ارجاع به این مقاله

اشتراک گذاری

     

شناسه دیجیتال (DOI)

ناشر

سال انتشار

کلمات کلیدی

وابستگی سازمانی نویسنده پاسخگو دانشگاه کردستان
نوع منبع عمومی Original Research or Review
نوع منبع
زبان fa
نوع

22

تعداد بازدیدکنندگان صفحه

0

تعداد دریافت‌ها