جست و جودسته بندی و جستجو
نتایج جستجو
شناسهعنواننویسندگان
https://lp.uok.ac.ir/document?nid=14301 تاثیر تمرین هوازی و مصرف مکمل ویتامین D بر احساس گرسنگی، گرلین و انسولین سرمی زنان میانسال مبتلا به سندرم متابولیک آزالی علمداری کریم
https://lp.uok.ac.ir/document?nid=14299 تاثیر تمرین هوازی و مصرف مکمل ویتامین D بر احساس گرسنگی، گرلین و انسولین سرمی زنان میانسال مبتلا به سندرم متابولیک 
https://lp.uok.ac.ir/document?nid=14298 Effects of β-Hydroxy-β-Methylbutyrate Supplementation on IL-4, IL-10 and TGF-β1 during Resistance Exercise in Athletes. محمد رحمان رحیمی حمید شکرنژاد
https://lp.uok.ac.ir/document?nid=14297 The Effect of Salvia Officinalis Extract on P53 and Creatine Kinase Levels in Downhill Running: A Crossover Randomized, Double-Blind, and Placebo-Controlled Study محمد رحمان رحیمی حسن فرجی
https://lp.uok.ac.ir/document?nid=14289 مقایسه بین نسلی مصرف کالاهای فرهنگی و عوامل موثر بر آن در شهر رشت. مجید حسینی نثار ؛ محمدرضا غلامی ؛ رضا علیزاده.
https://lp.uok.ac.ir/document?nid=14288 نقش هویت فناوری اطلاعات در رفتار خودافشایی کاربران شبکه اجتماعی اینستاگرام: پیمایشی پیرامون دانشجویان دانشگاه تهران. بابک سهرابی ؛ حمید رضا یزدانی ؛ امیر مانیان ؛ حسین مسافر.
https://lp.uok.ac.ir/document?nid=14287 زنان و مصرف موسیقی؛ سنخ شناسی ذائقه موسیقایی زنان. شیوا پروائی.
https://lp.uok.ac.ir/document?nid=14286 تحلیل سیاست‌های دستگاه فرهنگی هنر معاصر ایران با کمک جامعه‌شناسی دین ماکس وبر (مورد مطالعه: رویکرد گالری هما). مهدی قادرنژاد حمامیان ؛ حامد امانی ؛ عبدالله آقائی.
https://lp.uok.ac.ir/document?nid=14285 بازنمایی سبک زندگی در مجموعه‌های تلویزیونی (مورد مطالعه: سیمای مرکز استان ایلام). یارمحمد قاسمی ؛ صدیقه پیری ؛ شیما برزردی.
https://lp.uok.ac.ir/document?nid=14284 کولبری، برآیندِ سیاست‌های معطوف به توسعه‌نیافتگی (مطالعۀ کیفی کولبران شهر پاوه) محمدامین محمودی ؛ علی مرادی.

فیلترها