جست و جودسته بندی و جستجو
نتایج جستجو
شناسهعنواننویسندگان
https://lp.uok.ac.ir/document?nid=14826 Teachers Attitudes towards the Use of Instructional Technology and its Impact on Their Self-efficacy سیدساجد حسینی ؛ Mostafa Zamaniyan ؛ Firooz Sadighi
https://lp.uok.ac.ir/document?nid=14825 نگرش قومیت های اصلی ایران نسبت به محصولات داخلی و خارجی بر اساس ابعاد عرق ملی و شرایط اقتصادی ادراک شده. خبات نسائی ؛ اسماعیل شاه طهماسبی.
https://lp.uok.ac.ir/document?nid=14824 عوامل موثر بر تمایل به تجارت اجتماعی از دیدگاه مصرف کننده با تاکید بر نقش میانجی ریسک درک شده؛ مورد مطالعه: کاربران رسانه های اجتماعی در شهر اصفهان. سعید عبدالمنافی ؛ مریم سلیمانی.
https://lp.uok.ac.ir/document?nid=14823 بررسی تاثیر ابعاد حرفه ای رفتار فروشنده بر وفاداری مصرف کننده با نققش میانجی تعامل خوشایند و ریسک ادراک شده (مورد مطالعه: شرکت تعاونی رهسازان طبیعت صفاهان). علی کاظمی ؛ مهدی امامی.
https://lp.uok.ac.ir/document?nid=14822 طراحی مدل نظری تجربه مشتری در موبایل اپلیکیشن های فروشگاهی با تاکید بر نظریه جریان. پریسا قندور ؛ ناصر آزاد ؛ عبدالله نعامی ؛ فتانه علیزاده مشکانی.
https://lp.uok.ac.ir/document?nid=14821 واکاوی نقش صمیمیت بر رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات الکترونیکی در استان کرمانشاه با در نظر گرفتن بعد احساسی و عملکردی برند. محسن اعظمی ؛ ناصر توره.
https://lp.uok.ac.ir/document?nid=14820 شناخت واکنش مصرف کنندگان و سطح درگیری آنها در هشتگ های تبلیغاتی: رویکردی مبتنی بر خوشه بندی بازار با استفاده از نقشه های خود سازمان ده. منیژه بحرینی زاد ؛ سپیده اسلمی.
https://lp.uok.ac.ir/document?nid=14819 مقایسه و تلفیق مولفه ها و شاخص های مکان یابی فروشگاه های زنجیره ای از منظر مشتریان و خبرگان صنعت خرده فروشی با رویکرد ژئومارکتینگ (بازاریابی مکان محور). محمد احمدی ؛ کبری سبز علی یمقانی ؛ نادر غریب نواز ؛ مهران کشتکار هرانکی.
https://lp.uok.ac.ir/document?nid=14818 بررسی پیشران های قصد استفاده ی مجدد در کسب و کارهای اشتراکی همتا به همتا (مورد مطالعه: تپسی). وحید مکی زاده ؛ فاطمه شراعی.
https://lp.uok.ac.ir/document?nid=14817 .‌تأثیر‌‌ بازاریابی شبکه های اجتماعی بر ارزش ویژه و قصد خرید .مجدد مشتریان فروشگاه‌های ورزشی فرشته فیروزیان ؛ حسن بحرالعلوم ؛ حوریه دهقانپوری

فیلترها